Гімназія селища Братське

Плани-конспекти уроків

календарно-тематичне планування для 5,6,7 класів за новою програмою за підручниками О.Карпюк

календ.-пл.5-клас-І-семестр.docx

календ.-пл.5-клас-ІІ-семестр.docx

календ.-пл.6-клас-І-ІІ-семестри.docx

кал.пл.7-клас-I-сем..doc

конспект-Степанова-Ярлык.zip

План – конспект уроку

Клас: 5

Тема: Україна

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою, практикувати в її вживанні. Формувати вміння читати текст з розумінням основного змісту. Вчити будувати усні висловлювання за темою на рівні 6-8 речень.

Розвивати готовність до участі в іншомовному спілкуванні.

Виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання:карта України, картки для роботи в парах, Mind-Map “Ukraine”, Word Cloud

Тип уроку: формування мовленнєвих навичок

Хід уроку:

І. Початок уроку.

 1. Організаційний момент. Привітання.
 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

а) Робота з прислів`ям

East or West, home is the best.

б) закінчити речення

Look at the Word  Cloud. Using the words from it tell about Ukrainian cities as in the example

Chernihiv is in the North

Lviv is in the ________

Luhansk is _________

Yalta _____________

Kherson ___________

II. Основна частина.

 1. Введення нової лексики.

а)Семантизація лексики за допомогою пояснення та перекладу: independence, independent, ancient, foreign, national, territory.

б) фонетичне відпрацювання слів.

Match the words with their transcription. Read them.

Independence                 [ˈterɪtərɪ]

Independent                    [ˈnæʃənl]

ancient                              [ˈfɔrɪn]

foreign                              [ˌɪndɪˈpendənt]

national                            [ˈeɪnʃənt]

territory                            [ˌɪndɪˈpendəns]

 1. Розвиток навичок читання.

Exercise 1 p. 218

а) Етап підготовки до читання

Raise your hands if the sentence is true.

 1. Ukraine is the largest country in Europe.
 2. The Ukrainian flag has got three stripes on it.
 3. The other symbol of Ukraine is a chestnut tree.
 4. Ukrainian people are proud of their Motherland.
 5. Ukraine is a young country.
 6. Kyiv is a modern city.
 7. The 28th of June is the Inependence Day in Ukraine.
 8. The Dnipro is the longest river in Ukraine.

б) Етап читання (ланцюжком по 2-3 речення)

в) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

— Exercise 2p. 219

Finish the sentences using the text.

 1. Робота в парах.

Fill in the blanks with the given words.

 

Stripes     climate      cities     population     flag     area      regions

1)    The Ukrainian ____________ is blue and yellow.

2)    There are two ____________ on the Ukrainian flag.

3)    There are 26 __________ in Ukraine.

4)    The __________ of Ukraine is moderate.

5)    The ___________ of our country is 48 million people.

6)    Ukraine`s __________ is 603,700 km.

7)    The biddest Ukrainian  _________ are Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Dnipro, Lviv, Odesa.

 

4.Розвиток навичок говоріння

1)Бесіда.

 • What country do you live in?
 • In what region do you live?
 • What is the capital of Ukraine?
 • Has our country got rich history?
 • What colour is the flag of Ukraine?
 • What is the territory of Ukraine?
 • What places of interest in Ukraine do you know?
 • What famous Ukrainians do you know?

2)Монологічні висловлювання учнів з опорою на “Mind-Map”

Tell about Ukraine using the “Mind-Map”

                                history                     territory          places of interest

 

  famouse people                                Ukraine                          capital city

                                      main cities                          emblems

III. Заключна частина.

 1. Домашнє завдання.

Ex.4p.220

 1. Підведення підсумків уроку. Оцінювання.

You have learned many new things today. What facts about Ukraine have you learned today? What facts were interesting for you? What would you like to know more about?